Wat betekent wagenparkbeheer door FleetCareXL effectief voor u?

Actief wagenparkbeheer - Praktijkgericht in elk detail

De praktijk, daar gaat het om. Wagens, die rijden als ze moeten rijden.
Betrouwbaar onderweg. Volledig functioneel. 100% in hun taak. Omdat het onderhoud perfect is. Op het juiste moment wordt uitgevoerd. Vooruitkijkend. Om stilstand te voorkomen. Om kosten te vermijden.

Uw trucks, trailers, bovenbouw - kortom, uw volledige wagenpark - ze vormen het kapitaal van uw bedrijf. En tegelijk zijn ze ook... een grote kostenpost. Voor een zo optimaal mogelijk gebruik van dit kapitaal, tegen zo laag mogelijke kosten, is een efficiënt en effectief wagenparkbeheer van doorslaggevende betekenis.

FleetCareXL neemt u het volledige wagenparkbeheer uit handen. Met inzet en visie, gebaseerd op jarenlange ervaring in het beheer van zware bedrijfswagens; ongeacht van welk type of merk. Daarbij wordt gewerkt vanuit 165 gespecialiseerde werkplaatsen, verspreid over het hele land.

Uitgangspunt: U. Op basis van heldere afspraken. Vastgelegd in een gedetaileerd Service Level Agreement. Zodat verrassingen zijn uitgesloten. Voortdurend gerapporteerd in Key Performance Indicatoren. Waardoor het serviceniveau (en de prestaties) van uw wagenpark voortdurend bron van analyses en mogelijke verbetering is.

Zó werkt het in de praktijk:

Voor elke branche de juiste, gerichte aanpak

Het beste bewijs van de waarde van onze aanpak: de ervaringen van onze klanten. Lees hoe wij het wagenparkbeheer voor elke branche gespecialiseerd aanpakken, vanuit onze brede expertise en ervaring.

Reiniging en afvalverwerking

Wagenparkbeheer voor een branche met complexe voertuigen en intensieve inzet; focus op directe besparing van onderhoudskosten en verhogen inzet.

Bouw

Inzicht, kennis en expertise voor beheer van zware, vaak gespecialiseerde voertuigen; focus op directe besparing van onderhoudskosten en onderhoud wanneer voertuigen gemist kunnen worden.

Retail

Combineren van aanwezige kennis en capaciteit, voor optimale inzet van het wagenpark binnen een markt met zeer wisselende vraag en aanbod; focus op kostenreductie door centralisatie in afspraken, service en onderhoud.

Altijd 100% inzicht in uw wagenpark

Het Fleetguide informatie- en communicatieplatform

Terwijl FleetCareXL voor u het wagenparkbeheer uitoefent, blijft u volledig zicht houden op alle details. Via het online informatie- en communicatieplatform FleetGuide krijgt u volledige, realtime informatie over alle processen en activiteiten in en aan uw wagenpark. U heeft een continue lijn naar ons en naar de werkplaatsen, waardoor overleg altijd snel en accuraat mogelijk is en wij u direct kunnen informeren over alle mogelijkheden.

U bepaalt zelf hoeveel verantwoordelijkheid u overdraagt aan FleetCareXL en welke beslissingen u in eigen handen houdt. Daarover maken we afspraken. En op die momenten melden we ons bij u. Waarna in overleg de beslissingen worden genomen.

Inventief hulpmiddel - en toppunt van uitbesteden - is de FleetCareXL app. Op bijzonder laagdrempelige manier staat u hiermee in verbinding met FleetCareXL. Is uw goedkeuring nodig in een procedure, dan melden we ons via de app. U kunt dan direct toewijzen of afkeuren. Waar u zich ook bevindt.

FleetGuide is ons eigen ontwikkelde online informatie- en communicatieplatform. Hierin staat u als vlooteigenaar in contact met ons als vlootbeheerder en de werkplaats als onderhoudspartij. FleetGuide biedt een realtime inzicht in de processen, werkwijze en gerealiseerde kostenbesparingen.