Best practices

Reiniging en afvalverwerking

Wagenparkbeheer voor een branche met complexe voertuigen en intensieve inzet; focus op directe besparing van onderhoudskosten en verhogen inzet.

Bouw

Inzicht, kennis en expertise voor beheer van zware, vaak gespecialiseerde voertuigen; focus op directe besparing van onderhoudskosten en onderhoud wanneer voertuigen gemist kunnen worden.

Retail

Combineren van aanwezige kennis en capaciteit, voor optimale inzet van het wagenpark binnen een markt met zeer wisselende vraag en aanbod; focus op kostenreductie door centralisatie in afspraken, service en onderhoud.