Interim fleetmanagement

Tijdelijke ondersteuning, blijvend succes

Op een bepaald moment kan de situatie zich voordoen, dat u meer inzicht wilt hebben in de manier waarop u uw wagenpark kunt beheren. Of de praktijk ontwikkelt zich zodanig, dat u (tijdelijke) ondersteuning nodig heeft.

FleetCareXL biedt zowel inzicht als ondersteuning voor uw wagenparkbeheer

Na uitgebreide analyse, overleg en rapportage, nemen wij uw organisatie bij de hand en zorgen wij dat uw wagenparkbeheer feilloos en efficiënt verloopt. In die periode ervaart u dezelfde positieve effecten van samenwerking met FleetCareXL als al onze ‘vaste klanten’:

 • Hogere uptime voor uw voertuigen
 • Besparing op onderhoudskosten
 • U kunt zich blijven richten op uw corebusiness

Snel resultaat door grote praktijkervaring

In de contacten met FleetCareXL praat u (uw fleetmanager en/of uw afdeling Wagenparkbeheer) binnen de kortste keren op hetzelfde niveau. Vanuit onze rijke ervaring met zware voertuigen van vrijwel alle merken in alle uitvoeringen en door het werken binnen diverse segmenten voor verschillende opdrachtgevers, herkennen we de eisen van de markt en kunnen we snel inspelen op alle wensen. Tevens herkennen we mogelijke pijnpunten en passen daar verbeterprogramma’s op toe. Dat zorgt in de praktijk voor:

 • Stroomlijnen van de workflow
 • Optimaliseren van uw inkoopbeleid
 • Een sterke positie in het uitonderhandelen en vastleggen van Service Level Agreements met externe partijen.

Wat opgeteld zal leiden tot een sterke kostenbesparing.

Uw wensen als uitgangspunt

Hoever de ondersteuning van FleetCareXL gaat, is volledig afhankelijk van wat u nodig acht. We kunnen tijdelijk optreden om uw organisatie te stroomlijnen, maar ook – zo gewenst – verdere stappen ondernemen en voor u uw administratie en ICT volledig opnieuw inrichten.

FleetCareXL Fleetmanagement - wat kunnen wij voor u doen?

 • Zorgen dat uw organisatie verbetert en dat u (daardoor) kosten bespaart.
 • Kosten direct en indirect voor u analyseren, budgetten opstellen en resultaten borgen.
 • Uw administratie en ICT voor u inrichten.
 • Vaststellen van Key Performance Indicatoren.
 • Werkprocessen verbeteren (structureren, implementeren en borgen door een slim proces van autorisatie en communicatie).

FleetCareXL Benchmarking - adviseren op basis van feiten

Door onze uitgebreide praktijkervaring met het beheren van grote wagenparken, bestaande uit veel verschillende, zware voertuigen, hebben we een schat aan gegevens beschikbaar. Vanuit die benchmark kunnen we de prestaties van uw organisatie en/of uw eigen werkplaats afzetten tegen de kwaliteit en kwantiteit van optimaal georganiseerd, operationeel en financieel wagenparkbeheer. Met als resultaat: het beste advies.

Andere expertises

Wat kunnen we nog meer voor u doen?

Interim fleetmanagement

Wagenparkbeheer blijft specialistisch werk. Doet u het beheer zelf, maar zoekt u op een bepaald moment ondersteuning, dan kan FleetCareXL u dat op projectbasis bieden.

Meer informatie.

Wagenparkbeheer software

Automatisering, voor sneller, zorgvuldiger en kostenefficiënt werken. Met FleetGuide wagenparksoftware biedt FleetCareXL u realtime inzicht in de processen, werkwijze en gerealiseerde kostenbesparingen van uw wagenpark.

Meer informatie.