Voertuigen moeten rijden!

Voertuiggegevens als bron voor optimale inzet

Elk voertuig heeft onderhoud en reparaties nodig. Dat is inherent aan techniek en aan het vaak intensieve gebruik onder zware omstandigheden. Kunst is daarbij om stilstand zo kort mogelijk te houden en de inzet daardoor te optimaliseren.

FleetCareXL slaagt erin om aan deze uitdaging te voldoen, door gebruik te maken van alle aanwezige data. Wij kennen de markt, zijn op de hoogte van alle recente werkplaatsprocessen en hebben een enorme schat aan reparatie- en onderhoudsdata tot onze beschikking.

Hierdoor wordt het mogelijk om buiten de venstertijden van de voertuigen onderhoud te plegen en het aantal herhaalbezoeken te minimaliseren.

Ook stelt al die data ons in staat om in het beheer van uw wagenpark de stap van correctief naar predictief te zetten. Niet wachten met repareren tot een gebrek wordt geconstateerd, maar hierop vooruitlopen.

De voordelen spreken voor zich:

  • Het aantal (ongeplande) werkplaatsbezoeken neemt af
  • Doorlooptijden voor onderhoud en reparaties gaan omlaag als gevolg van optimale voorbereiding
  • Zodat uw voertuigen rijden… als ze moeten rijden