Wagenparkbeheer

Het zijn de details die tellen

Als alles klopt, verloopt het werk perfect. Dat geldt voor projecten en processen, maar evengoed voor een individueel voertuig. in het wagenparkbeheer gaat FleetCareXL daarom - in eerste instantie - uit van een optimale organisatie van alle elementaire zaken. Deze worden van begin af aan geïnventariseerd, onderkend en meegenomen in de dagelijkse praktijk, waarbij het uitgangspunt uiteraard is, om stilstand zoveel mogelijk, te voorkomen.

Dus praat u bij FleetCareXL met 'vakmensen'. Op elk niveau. Met kennis van zaken. Organisatorisch, technisch, praktisch... Met oog voor wat daadwerkelijk nodig is. Op welk moment, tegen welke prijs en voorwaarden.
Alle afspraken worden vastgelegd in ons web based beheersysteem: FleetGuide. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan. En continu wordt, door opvolging en ranking op basis van feiten, de vinger aan de pols gehouden. Dit zorgt ervoor, dat steeds snel, adequaat en proactief kan worden opgetreden.

Vooruitzien... op basis van kennis van voorgeschreven processen, maar met name mogelijk door onze gerichte praktijkervaring, zorgt ervoor dat u uw voertuigen langer en kostenefficiënter kunt inzetten.

wagenparkbeheer servicepunten

Uitgebreide kennis van voertuigen en configuraties

Uit wat voor merken uw wagenpark ook bestaat, het maakt voor een optimaal beheer door FleetCareXL niet uit. En dat geldt ook voor de configuraties. Wij hebben verstand van praktisch alle merken en configuraties.
Uitgangspunt is de praktijk van onze klanten. Of u nu met vuilniswagens, voertuigen met haakarmen, 4x2-trekkers, betonmixers of andere zware voertuigen rijdt, ons beheer - en de behandeling in onze 165 gespecialiseerde werkplaatsen - is altijd exact afgestemd op de onderhoudsbehoefte van het specifieke voertuig.

100% merk- en dealeronafhankelijk

FleetCareXL verzorgt voor u het totale onderhouds- en reparatieproces. Volledig merk- en dealeronafhankelijk. We zijn gespecialiseerd in wagenparken van meer dan 100 eenheden, zowel trekkend als getrokken materieel; van chassis en opbouw tot en met de banden.

FleetcareXL flow

Uw wagenparkbeheer stap voor stap

Uitbesteden van uw wagenpark moet u veel opleveren. Meer efficiency, lagere kosten én de mogelijkheid om u volledig te kunnen richten op uw corebusiness. Hoe we dat in de praktijk het beste kunnen uitvoeren, bekijken we - samen met u - stap voor stap.

De eerste stap: Inventariseren

Waar bent u naar op zoek?

U regelt het op dit moment allemaal zelf. Dat vraagt om specifieke kennis en het kost veel tijd. Daar wilt u verandering in brengen. Hoe kunnen wij u daarbij van dienst zijn?

We gaan daarvoor met u in gesprek. Inventariseren uw wensen, maar vooral ook de omvang, aard en diversiteit van uw wagenpark. Welke typen en uitvoeringen zijn er. En hoe worden ze ingezet?

De tweede stap: Analyseren

Wat kunnen we voor u betekenen?

U bent op zoek naar de juiste ondersteuning, vanuit de beste praktijkgerichte instelling, voor een soepelere en kostenefficiëntere inzet van uw wagenpark.

Behalve naar de samenstelling van uw wagenpark, kijken we ook - en vooral - naar de wijze van onderhoud en reparatie. Vanuit die analyse bepalen we wat u specifiek nodig heeft en zoeken we naar oplossingen die u het werk vergemakkelijken én die in de praktijk besparingen opleveren.

De derde stap: Optimaliseren

Hoe kunnen we het nóg beter doen?

U geeft het beheer van uw wagenpark aan ons uit handen. Daarmee draagt u een grote verantwoordelijkheid over. Dat vertrouwen maken we dagelijks waar. En versterken we, door een continu streven naar verbetering van onze service.

Door middel van een meerjarig verbeterprogramma beheren we de totale onderhoudsplanning van al uw voertuigen. Van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, tot keuringen. Binnen dit alles zetten we ons met name in, om de onderhoudscyclus van correctief om te buigen naar predictief. ‘Voorkomen is beter dan genezen’… Met alle voordelen van dien voor de beschikbaarheid van uw voertuigen.

Door middel van een meerjarig verbeterprogramma beheert FleetCare XL de totale onderhoudsplanning, van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden tot keuringen. Onder ons beheer verschuift de onderhoudscyclus van correctief naar predictief onderhoud: voorkomen in plaats van genezen. Met alle voordelen van dien voor de beschikbaarheid van uw voertuigen.

De vierde stap: Beheren

Hoe werkt het in de praktijk?

U kunt u volledig concentreren op uw corebusiness, in de geruststellende zekerheid, dat uw wagenpark optimaal inzetbaar is. En bij dat alles houdt u altijd zelf de regie. FleetCareXL zorgt er immers voor, dat u gemaakte afspraken (vastgelegd in het Service Level Agreement) steeds kunt controleren.

Daarvoor neemt FleetCareXL– op de momenten dat wij dat nodig achten – contact met u op. Daarvoor stellen we u de beste middelen ter beschikking. Met ons online beheersysteem FleetGuide heeft u steeds realtime inzicht in de actuele status van uw wagenpark. En met de FleetGuideXL app bieden we u de mogelijkheid om overal snel op onze voorstellen te reageren. Door de KPI rapportages houdt u eenvoudig het overzicht.

Financiële KPI’s

  • Kosten per kilometer
  • Budget
  • Kosten top x voertuigen
  • Trends en afwijkingen

Operationele KPI’s

  • Doorlooptijd autorisatieproces
  • Doorlooptijd werkzaamheden
  • Stilstand t.b.v. onderhoud of reparatie
  • Herhaalbezoeken

Andere expertises

Wat kunnen we nog meer voor u doen?

Interim fleetmanagement

Wagenparkbeheer blijft specialistisch werk. Doet u het beheer zelf, maar zoekt u op een bepaald moment ondersteuning, dan kan FleetCareXL u dat op projectbasis bieden.

Meer informatie.

Wagenparkbeheer software

Automatisering, voor sneller, zorgvuldiger en kostenefficiënt werken. Met FleetGuide wagenparksoftware biedt FleetCareXL u realtime inzicht in de processen, werkwijze en gerealiseerde kostenbesparingen van uw wagenpark.

Meer informatie.