FleetCareXL

Referenties

Ervaringen met FleetCareXL

Wat onze opdrachtgevers zeggen...

Door onze jarenlange ervaring in het beheer van wagenparken, zijn wij in staat om voor iedere organisatie een passende oplossing op maat te realiseren. Ongeacht de branche, het merk of het type. Want wij weten als geen ander dat goed wagenparkbeheer vrijwel volledig draait om de juiste communicatie en informatie, op het juiste moment. Dat weten onze opdrachtgevers ook.

Lees hieronder verschillende cases waarin ons succes bewezen wordt door gesprekken met een aantal van onze opdrachtgevers.

Renewi

"Ondernemerschap van FleetCareXL gaf de doorslag"

“Op het moment dat wij, nu alweer een aantal jaren geleden, op zoek gingen naar een partij waaraan we het hele management van het onderhoud van onze wagens konden uitbesteden, kwamen we tot de ontdekking, dat de markt daar (nog) niet klaar voor was. En we hebben met veel partijen gesproken…

Heijmans

"Professionele begeleiding zorgde voor vertrouwen..."

"Ik ben ervan overtuigd, dat het uitbesteden van het beheer van de vrachtwagens aan FleetCareXL ons zowel wat betreft efficiency, als op financieel gebied, voordeel gaat opleveren. Dat was ook onze voornaamste insteek, toen we in gesprek gingen...

PreZero

“FleetCareXL geeft PreZero de middelen om dát te kunnen doen waar we goed in zijn”

“Onze corebusiness is het verwerken van grondstoffen en niet het onderhouden en repareren van trucks. Voor dat laatste zochten we een partner. Dat werd FleetCareXL. Aanvankelijk voor de 225 reinigingsvoertuigen van ons verzorgingsgebied Noordwest Nederland...

Beelen Waste Innovators

Beelen Waste Innovators vindt hoogwaardige partner in FleetCareXL

“Sterk beïnvloed door een heel harde groei, zocht Beelen Waste Innovators naar een sterke partner waaraan het beheer en onderhoud van het wagenpark uit handen kon worden gegeven. Voornaamste doelstelling daarbij was het streven binnen Beelen om de focus veel meer te kunnen richten op de kernactiviteiten...

Retail

FleetCareXL biedt uitkomst door centrale aanpak

Binnen de vele organisatorische aspecten, die na een grote overname afkwamen op een landelijke retailer, speelde het managen van de zich samenvoegende wagenparken een grote rol. Door het ontbreken van een eigen centrale vlootmanager, was het niet mogelijk om het wagenpark opnieuw vorm te geven...

Branches

Wagenparkbeheer voor iedere branche

Reiniging en afvalverwerking

Wagenparkbeheer voor een branche met complexe voertuigen en intensieve inzet. Focus op directe besparing van onderhoudskosten en verhogen van de inzet.

De praktijk: FleetCareXL en RenewiDe praktijk: FleetCareXL en Suez

Bouw

Inzicht, kennis en expertise voor beheer van zware, vaak gespecialiseerde voertuigen; focus op directe besparing van onderhoudskosten en onderhoud wanneer voertuigen gemist kunnen worden.

De praktijk: FleetCareXL en HeijmansDe praktijk: FleetCareXL en Beelen

Retail

Combineren van aanwezige kennis en capaciteit, voor optimale inzet van het wagenpark binnen een markt met zeer wisselende vraag en aanbod; focus op kostenreductie door centralisatie in afspraken, service en onderhoud.

De praktijk: FleetCareXL en retail

Benieuwd wat FleetCareXL voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem contact op