wagenparkbeheer servicepunten

Fleetguide Wagenparkbeheer-software

Spil in realtime management

FleetCareXL belooft u heel veel! Alles gebaseerd op ons centrale uitgangspunt: altijd doen wat je belooft! Een afspraak is heilig bij FleetCareXL. Om ons daar altijd, op elk moment aan te kunnen houden, maken we gebruik van FleetGuide, ons online informatie- en communicatiesysteem.
In korte tijd heeft FleetGuide zich als onmisbaar bewezen! Het stelt ons (en u) immers in staat om alle informatie te stroomlijnen en processen te monitoren, waardoor een succesvol wagenparkbeheer gegarandeerd is.

Met FleetGuide wordt beoordelen, uitvoeren en rapporteren sterk vergemakkelijkt. Alle kosten op een rij: onderhoud, schade, modificatie, banden. Volledig budgettair sluitend per locatie en zelfs per voertuig. Gebaseerd op Service Level Agreements. Zodat goedkeuring en facturering met één druk op de knop mogelijk is. Voor optimale uptime.

Alle data voor iedereen beschikbaar

Via FleetGuide heeft iedereen, altijd, realtime inzicht in dezelfde data: u - als eigenaar van de voertuigen - FleetCareXL - als beheerder - en de betreffende werkplaatsen - als uitvoerders van eventueel noodzakelijk onderhoud of van reparaties.

Bij dit alles vormen de Key Performance Indicatoren het uitgangspunt. Vanuit FleetGuide is opvolging en ranking mogelijk op basis van verzamelde data. Er kunnen feitelijke rapportages worden opgesteld, waarmee de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken met de werkplaatsen opgevolgd worden. Dit maakt het mogelijk om samen met ons netwerk onze dienstverlening dagelijks te verbeteren.

Intelligent wagenparkbeheer

Met de verzamelde data van alle voertuigen in Fleetguide, wordt ons systeem met de dag intelligenter. Dat vergemakkelijkt de werkwijze, verkort procedures en bespaart zo veel tijd en kosten. Een van de grootste voordelen is, dat op deze manier de stap van correctief naar preventief beheer op efficiënte wijze mogelijk wordt gemaakt.

Het enige complete pakket

voor de laagste TCO

wagenparkbeheer servicepunten

De belangrijkste voordelen:

  • Voertuigstatus en planning
  • Reparatievoortgang
  • Doorlooptijden
  • Beoordelen en accorderen van reparaties
  • Schades en verzekering

  • Onderhoudshistorie
  • Kostenstatus, gedifferentieerd naar arbeid en materiaal
  • Financiële rapportages
  • Operationele rapportages

FleetGuide app

FleetGuide is ook onderweg altijd inzichtelijk middels de FleetGuide app. In deze mobiele applicatie kunt u altijd en overal uw voertuiggegevens raadplegen. Ook kunt u aanvragen beoordelen en accorderen. Zo heeft u de belangrijkste gegevens over uw wagenpark altijd bij de hand!

wagenparkbeheer app

Andere expertises

Wat kunnen we nog meer voor u doen?

Interim fleetmanagement

Wagenparkbeheer blijft specialistisch werk. Doet u het beheer zelf, maar zoekt u op een bepaald moment ondersteuning, dan kan FleetCareXL u dat op projectbasis bieden.

Meer informatie.

Wagenparkbeheer software

Automatisering, voor sneller, zorgvuldiger en kostenefficiënt werken. Met FleetGuide wagenparksoftware biedt FleetCareXL u realtime inzicht in de processen, werkwijze en gerealiseerde kostenbesparingen van uw wagenpark.

Meer informatie.